پرینت

آقاحسينى

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

على آقاحسينى در سال ۱۲۹۰ ش در طالقان به‌دنيا آمد.پس از مشق نزد محمدحسين خوشنويس‌باشى و ميرزا حسن‌خان عاصى نزد عمادالکتاب رفت و از شاگردان برجسته او استاد عباس اخوين است. آقا حسينى در سال ۱۳۴۱ وفات يافت.

 

با این خوشنویس آشنا شوید:

میرزا محمدرضا کلهر