امروز :
دوشنبه - ۱ مرداد - ۱۴۰۳

معرفی سرای خوشنویسان

سرای خوشنویسان کرج اشاعه دهنده خوشنویسی با خودکاردرسال 1381 درکرج، سه راه گوهردشت،برج آسمان واحد یک وبا اخذ اولین مجوز آموزشگاه آزادهنری خوشنویسی درکرج از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وبه مدیر مسئولی خانم سیده کبری حسینی شروع به کارنموده است .این مرکزفعاليت خودرابا آموزش خوشنويسی باخودکار به صورت نستعلیق آغاز نمود، واکنون بعد ازگذشت شانزده سال به مهمترین آموزشگاه خوشنویسی با خودکار در کرج تبدیل شده است.فعاليتهای اين مرکز بدين شرح است:

آموزش خوشنويسی با خودکار خط نستعليق در 8 دوره براي بزرگسالان

آموزش خوشنويسی با خودکار نستعليق در10 دوره براي سنين 8 تا 12 سال

آموزش شکسته نويسی با خودکار در 6 دوره

آموزش پيوسته نويسی انگليسی در دو دوره

آموزش خوشنويسی با قلم از مقدماتی تا ممتاز

چاپ و تهيه کتب خوشنويسی

تهيه سي دی های آموزش خوشنويسی

تربيت مربياني براي آموزش خوشنويسی با خودکار

سرای خوشنویسان کرج با شیوه ای جدید و با به کارگیری وسایل کمک آموزشی از قبیل: دوربین ،تلویزیون،سی دی،کتاب ورسم المشق مشغول به آموزش خوشنویسی با خودکار است. هنرخوشنویسی یا خطاطی از هنرهای اصیل ایران می باشد.برای سال ها آموزش خط به صورت خط نستعلیق یا خط شکسته با قلم وخط تحریری با مداد آموزش داده میشد.اما سرای خوشنویسان با توجه به نیاز روز این هنر را با نام خوشنویسی با خودکار به صورت خط نستعلیق و خط شکسته و خوشنویسی انگلیسی آموزش می دهد.در این شیوه شما با کمک خودکار می توانید به زیبایی خوشنویسی با قلم بنویسید.

خلاصه مطلب: سرای خوشنویسان کرج در زمینه خوشنویسی با خودکار و خوشنویسی با قلم وآموزش خط تحریری به صورت خط نستعلیق یا خط شکسته وآموزش هندریتینگ انگلیسی وتولید فیلم خوشنویسی باخودکار وکتاب آموزش خط و فعالیت می کند.سرای خوشنویسان اولین آموزشگاه خوشنویسی کرج می باشد.

خوشنویسی نستعلیق باخودکار

خوشنویسی شکسته با خودکار

خوشنویسی پیوسته انگلیسی

معرفی محصولات خوشنویسی ما

در راستای تولید محتوی آموزشی برای خوشنویسی با خودکار سرای خوشنویسان اقدام به تهیه وتولید وانتشار کتب خوشنویسی ودی وی دی های آموزشی نموده است.تولیدات این مرکز مطابق با برنامه وطرح درس کلاس های حضوری آموزش خط می باشد.بنابراین شما با تمرین و ممارست روی این محصولات می توانید مطابق با کلاس های حضوری در خطاطی با خودکار پیشرفت داشته باشید. درحال حاضرفیلم های آموزش خوشنویسی با خودکار سرای خوشنویسان درسه رشته خط نستعلیق و خط شکسته وخوشنویسی انگلیسی یا همان پیوسته نویسی انگلیسی تهیه شده است.در رشته نستعلیق باخودکار سه بسته آموزشی تهیه شده است که بسته اول آموزش خط تحریری شامل حروف و کلیات،بسته دوم قوانین خط نستعلیق ،وبسته سوم به آموزش ضخامت نویسی با خودکار اختصاص دارد.در رشته شکسته یک بسته آموزشی تهیه شده است ودرهندرایتینگ انگلیسی یک بسته کامل همراه با کتاب وسرمشق وفیلم آموزشی منتشر شده است.شما می توانید برای اطلاعات بیشتر وتهیه این موارد و وسایل خوشنویسی از فروشگاه آنلاین ما بازدید نمایید.

ورودبه فروشگاه اینترنتی

آموزش هندرایتینگ یا سرهم نویسی یا خوشنویسی انگلیسی
جادوی تحریر کرسیو آموزش هندرایتینگ
فیلم آموزش خوشنویسی باخودکار آموزش خط نستعلیق
جادوی تحریر دو خط نستعلیق
فیلم آموزش شکسته نویسی باخودکار آموزش خوشنویسی با خودکار
جادوی تحریر شکسته آموزش خط شکسته
فیلم آموزش ضخامت نویسی باخودکار - خوشنویسی باخودکار
جادوی تحریر سه خط نستعلیق