نمونه خط نستعلیق خوشنویسی باخودکار

تکمیلی یک نستعلیق

خط های خوشنویسی شده باخودکار هنرجویان تکمیلی یک سرای خوشنویسان کرج
این هنرجویان بین 60 تا 70جلسه آموزش دیده اند.

خط خودکاری تکمیلی 1

 

خط خودکاری تکمیلی 1

نوشتن دیدگاه

کد امنیتی
کدی را که مشاهده میکنید در کادر زیر وارد کنید