امروز :
چهارشنبه - ۸ آذر - ۱۴۰۲

ثبت نام دوره ها

in

لطفا توضیحات دوره ها را کامل بخوانید ودر پایان از لینک آن برای ثبت نام آنلاین اقدام نمایید.

دوره های آموزش حضوری:

مقدماتي يک

 • هدف: شکل وفرم دادن به خط هنرجو
 • ايجادتناسب دراندازه هاوفواصل حروف وکلمات
 • آموزش خط زمينه
 • آموزش نقطه گذاري وسرکش گذاري
 • يادگيري شيب درنستعليق

مقدماتي دو

 • آموزش قدم به قدم قواعد مهم وکاربردي درخط درده جلسه
 • آموزش عدد نويسي به صورت حروفي وعددي
 • آموزش ترکيب زدن بدون الگوي استاد

متوسطه يک

 • دراين دوره تمريناتي به هنرجوبراي آشناشدن به کارايي که نوک خودکارداردارايه مي شود
 • آموزش ايجاددوضخامت حداقل وحداکثرباخودکار
 • آموزش جاهاييکه درحروف حداقل وحداکثرضخامت را دارا مي باشند
 • تمرين روي اسکلت خط به منظور صاف شدن وبدون لرزش نوشتن حروف
 • آموزش حاشيه گذاري وقالب بندي متن ها
 • تمرین متن بدون الگو

متوسطه دو

 • آموزش ايجاددوضخامت بين حداقل وحداکثر(يک دوم وسه چهارم)
 • معرفي وشناسايي جاهاييکه اين دو ضخامت کاربرددارند
 • تقويت اسکلت خط
 • ارايه متن هايي براي کاردرمنزل

پيشرفته يک

 • آموزش ترکيب درخط

پیشرفته دو

 • آموزش اصول دوازده گانه خط

از این قسمت ثبت نام نماییدindex

دوره های آموزش مجازی:

این بخش برای هموطنان عزيزمان درداخل وخارج ازکشور که به موسسات خوشنويسي براي يادگيري دسترسي ندارند طراحي شده است آموزش دراين شيوه بسيارنزديک به کلاس حضوري مي باشد وشايد بنابرنظرعده اي ازکلاس حضوري نيزبهترکارايي دارد.تعداد دوره ها ومطالب آن مشابه آموزش حضوری می باشد.روش آموزش در اين شيوه برای هنرجو بعد ازثبت نام کتاب يا برگه هاي رسم الخط را که مي بايست تمرينات دوره اي خود راروي آن انجام دهد به انضمام سي دي هاي دروس رایگان ارسال می شود.هنرجومي بايست فيلم درس اول رابه دقت چندين بار مشاهده نمايد سپس رسم الخط درس اول را به شيوه اي که درفيلم آموزش داده مي شودپرنمايدسپس رسم الخط رااسکن نموده براي ما ارسال نمايد.درمرکزبعدازدريافت خط هنرجو استادتمرين ارسالي راتصحيح مي کندو ايرادات هنرجو را اصلاح مي نمايد. ازاين تصحيح فيلم بازاويه ديدشما ضبط شده وبعدازميکس دراختيار شماگذاشته مي شود بطوريکه شمااحساس مي کنيد درکنار استاد ايستاده ايد ودرحال تماشاي ايراد گيري تمرين خود مي باشيداين فيلم ازطريق صفحه شخصي شما قابل مشاهده مي باشد.از آنجاييکه شما فيلم ايرادگيري را دراختيار داريد مي توانيدبارهامشاهده نماييد.

از این قسمت ثبت نام نماییدindex

نوشتن دیدگاه

کد امنیتی
کدی را که مشاهده میکنید در کادر زیر وارد کنید