ثبت نام دوره ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

in

لطفا توضیحات دوره ها را کامل بخوانید ودر پایان از لینک آن برای ثبت نام آنلاین اقدام نمایید.

دوره های آموزش حضوری:

مقدماتي يک

 • هدف: شکل وفرم دادن به خط هنرجو
 • ايجادتناسب دراندازه هاوفواصل حروف وکلمات
 • آموزش خط زمينه
 • آموزش نقطه گذاري وسرکش گذاري
 • يادگيري شيب درنستعليق

مقدماتي دو

 • آموزش قدم به قدم قواعد مهم وکاربردي درخط درده جلسه
 • آموزش عدد نويسي به صورت حروفي وعددي
 • آموزش ترکيب زدن بدون الگوي استاد

متوسطه يک

 • دراين دوره تمريناتي به هنرجوبراي آشناشدن به کارايي که نوک خودکارداردارايه مي شود
 • آموزش ايجاددوضخامت حداقل وحداکثرباخودکار
 • آموزش جاهاييکه درحروف حداقل وحداکثرضخامت را دارا مي باشند
 • تمرين روي اسکلت خط به منظور صاف شدن وبدون لرزش نوشتن حروف
 • آموزش حاشيه گذاري وقالب بندي متن ها
 • تمرین متن بدون الگو

متوسطه دو

 • آموزش ايجاددوضخامت بين حداقل وحداکثر(يک دوم وسه چهارم)
 • معرفي وشناسايي جاهاييکه اين دو ضخامت کاربرددارند
 • تقويت اسکلت خط
 • ارايه متن هايي براي کاردرمنزل

پيشرفته يک

 • آموزش ترکيب درخط

پیشرفته دو

 • آموزش اصول دوازده گانه خط

از این قسمت ثبت نام نماییدindex

دوره های آموزش اینترنتی:

این بخش برای هموطنان عزيزمان درداخل وخارج ازکشور که به موسسات خوشنويسي براي يادگيري دسترسي ندارند طراحي شده است آموزش دراين شيوه بسيارنزديک به کلاس حضوري مي باشد وشايد بنابرنظرعده اي ازکلاس حضوري نيزبهترکارايي دارد.تعداد دوره ها ومطالب آن مشابه آموزش حضوری می باشد.روش آموزش در اين شيوه هنرجو قبل ازثبت نام کتاب يا برگه هاي رسم الخط را که مي بايست تمرينات دوره اي خود راروي آن انجام دهد به انضمام سي دي هاي دروس خریداری  نمايدهنرجومي بايست فيلم درس اول رابه دقت چندين بار مشاهده نمايد سپس رسم الخط درس اول را به شيوه اي که درفيلم آموزش داده مي شودپرنمايدسپس رسم الخط رااسکن نموده براي ماارسال نمايد.درمرکزبعدازدريافت خط هنرجواستادتمرين ارسالي راتصحيح مي کندوايرادات خودراتکرار مي نمايد ازاين تصحيح فيلم بازاويه ديدشما ضبط شده وبعدازميکس دراختيار شماگذاشته مي شود بطوريکه شمااحساس مي کنيد درکنار استادايستاده ايد ودرحال تماشاي ايراد گيري تمرين خود مي باشيداين فيلم ازطريق صفحه شخصي شما قابل مشاهده مي باشد.از آنجاييکه شما فيلم ايرادگيري را دراختيار داريد مي توانيدبارهامشاهده نماييد.

از این قسمت ثبت نام نماییدindex

نوشتن دیدگاه

کد امنیتی
کدی را که مشاهده میکنید در کادر زیر وارد کنید
Top