امروز :
جمعه - ۲۵ خرداد - ۱۴۰۳

دوره های آموزش خوشنویسی با خودکار

معرفی دوره های آموزش حضوری

مقدماتي يک:

1.شکل وفرم دادن به خط هنرجو

2.ايجادتناسب دراندازه هاوفواصل حروف وکلمات

3.آموزش خط زمينه

4.آموزش نقطه گذاري وسرکش گذاري

5.يادگيري شيب درنستعليق

مقدماتي دو:

1.آموزش قدم به قدم قواعد مهم وکاربردي درخط درده جلسه

2.آموزش عدد نويسي به صورت حروفي وعددي

3.آموزش ترکيب زدن بدون الگوي استاد

متوسطه يک:

1.دراين دوره تمريناتي به هنرجوبراي آشناشدن به کارايي که نوک خودکارداردارايه مي شود

2.آموزش ايجاددوضخامت حداقل وحداکثرباخودکار

3.آموزش جاهاييکه درحروف حداقل وحداکثرضخامت را دارا مي باشند

4.تمرين روي اسکلت خط به منظور صاف شدن وبدون لرزش نوشتن حروف

5.آموزش حاشيه گذاري وقالب بندي متن ها

6.تمرین متن بدون الگو

متوسطه دو:

1.آموزش ايجاددوضخامت بين حداقل وحداکثر(يک دوم وسه چهارم)

2.معرفي وشناسايي جاهاييکه اين دو ضخامت کاربرددارند

3.تقويت اسکلت خط

4.ارايه متن هايي براي کاردرمنزل

پيشرفته يک:

آموزش ترکيب درخط

پیشرفته دو:

آموزش اصول دوازده گانه خط

از این قسمت ثبت نام نمایید

دوره های آموزش مجازی:

طرح درس آموزش های مجازی مطابق با کلاس حضوری می باشد.

از این قسمت ثبت نام نمایید

آیا میدانید خوشنویسی با خودکار چیست؟

خوشنویسی باخودکار چیست؟

نوشتن دیدگاه

کد امنیتی
کدی را که مشاهده میکنید در کادر زیر وارد کنید