متوسطه یک شکسته

خط های خوشنویسی شده با خودکار هنرجویان متوسطه یک شکسته نستعلیق سرای خوشنویسان کرج
هنرجویان هفت ماه ونیم یا 30جلسه آموزش خط شکسته دیده اند.

نوشتن دیدگاه

کد امنیتی
کدی را که مشاهده میکنید در کادر زیر وارد کنید