امروز :
جمعه - ۲۵ خرداد - ۱۴۰۳

معرفی سرای خوشنویسان

سرای خوشنویسان کرج اشاعه دهنده خوشنویسی با خودکاردرسال 1381درمکاني قديمی ساخت واقع درکرج،نبش سه راه گوهردشت وبا

اخذ اولین مجوز آموزشگاه آزادهنری خوشنویسی درکرج از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وبه مدیر مسئولی خانم سیده کبری حسینی شروع به کارنمودکه بعداز 4 سال به ساختمان جديد به آدرس سه راه گوهردشت جنب ضلع شمالي پل برج آسمان واحديک انتقال يافت.این مرکزفعاليت خودرابا آموزش خوشنويسی باخودکار به صورت نستعلیق آغاز نمود، واکنون بعد ازگذشت شانزده سال به مهمترین آموزشگاه خوشنویسی با خودکار در کرج تبدیل شده است.فعاليتهای اين مرکز بدين شرح است:

آموزش خوشنويسی با خودکار خط نستعليق در 8 دوره براي بزرگسالان

آموزش خوشنويسی با خودکار نستعليق در10 دوره براي سنين 8 تا 12 سال

آموزش شکسته نويسی با خودکار در 6 دوره

آموزش پيوسته نويسی انگليسي در سه دوره

آموزش خوشنويسي با قلم از مقدماتي تا ممتاز

چاپ و تهيه کتب خوشنويسی

تهيه سي دی های آموزش خوشنويسی

تربيت مربياني براي آموزش خوشنويسی با خودکار

سرای خوشنویسان کرج با شیوه ای جدید و با به کارگیری وسایل کمک آموزشی از قبیل: دوربین ،تلویزیون،سی دی،کتاب ورسم المشق مشغول به آموزش خوشنویسی با خودکار است. در این شیوه با بزرگ کردن خط هنرجو تمام ایرادهای کار وی مشخص می شود و هنرجویان می توانند تصحیح تکالیف و درس جدید را از طریق تلویزیون مشاهده نمایند لذا از تمام وقت کلاس استفاده مفید می نمایند و دیگراستاد نیز مجبور نیست مطالب را برای تک تک هنرجویان توضیح دهد. در نتیجه با جلوگیری ازطرح مطالب تکراری مطالب متنوعي در کلاس عنوان می شود، که موجب پیشرفت سریعترهنرجویان می شود.


 

 

 

معرفی سرای خوشنویسان کرج
نمای بیرونی آموزشگاه سرای خوشنویسان کرج

 

 

خط استاد خانم حسینی - آموزش خوشنویسی باخودکار
آموزش انواع ه در نستعلیق

 

 

خانم حسینی استادخوشنویسی با خودکار سرای خوشنویسان کرج
استاد خانم حسینی

 

 

آموزش خوشنویسی با خودکار - انواع ه در نستعلیق
آموزش خوشنویسی با خودکار با کمک دوربین تلویزیون

 

نمای داخل کلاس آموزشگاه خوشنویسی سرای خوشنویسان کرج
نمای کلاس خوشنویسی با خودکار

 

 

مطالب آموزشی ما را بخوانید:

مطالب آموزشی

نوشتن دیدگاه

کد امنیتی
کدی را که مشاهده میکنید در کادر زیر وارد کنید