آموزش سرهم نویسی انگلیسی

آموزش سرهم نویسی انگلیسی خوشنویسی انگلیسی

آموزش خوشنویسی انگلیسی با خودکار

چند سالی است که خوشنویسی انگلیسی همانند خوشنویسی فارسی یا پیوسته نویسی انگلیسی یا به عبارتی هندرایتینگ انگلیسی به صورت خصوصی در سرای خوشنویسان کرج آغاز شده است. از آنجا که شرکت در کلاس خصوصی هزینه بالاتری دارد،واین امر باعث میشود عده ای از شرکت درکلاس محروم شوند،تصمیم گرفتیم ساعتی خاص را در هفته برای آموزش خوشنویسی انگلیسی به صورت کلاس عمومی اختصاص دهیم.

پیوسته نویسی انگلیسی

خط ها ی پیوسته نویسی انگلیسی باخودکار یا هندرایتینگ انگلیسی هنرجویان سرای خوشنویسان کرج
این هنرجویان بیست جلسه آموزش هندرایتینگ دیده اند.