امروز :
چهارشنبه - ۸ آذر - ۱۴۰۲

دوره های خوشنویسی باخودکار

دوره های خوشنویسی باخودکار

ثبت نام دوره ها

in

لطفا توضیحات دوره ها را کامل بخوانید ودر پایان از لینک آن برای ثبت نام آنلاین اقدام نمایید.

دوره های آموزش خوشنویسی با خودکار

معرفی دوره های آموزش حضوری

مقدماتي يک:

1.شکل وفرم دادن به خط هنرجو

شهریه کلاسهای خوشنویسی سرای خوشنویسان

 شهریه کلاس های خوشنویسی درسرای خوشنویسان کرج

درجدول زیر شما با قیمت های سال 1400 آموزش خوشنویسی در سرای خوشنویسان کرج آشنا می شوید.