امروز :
دوشنبه - ۱ مرداد - ۱۴۰۳

روانشناسی خط وامضاء

امضاء و شخصیت افراد

امضا نشانگر شخصیت میباشد در این مقاله سعی میکنیم از روی امضای افراد پی به شخصیت آنها ببریم

ا-کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می کنند ،انسانهای منطقی هستند .

رابطه خط و شخصیت افراد

موضوعی که من برای تحقیق انتخاب کردم رواشناسی خط است، اگر بخواهم این موضوع را از نظر لغوی بیشتر تشریح کنم می توانم بگویم رابطه میان خط افراد و شخصیت آنها، یعنی از روی خط و نحوه نوشتن اشخاص پی می بریم به اینکه چه نوع شخصیتی و دارای چه

رابطه دستخط و شخصیت

دست خط ما گویای چه شخصیتی است؟
• کسانى که دستخطى نامرتب دارند
احتمالاً در زندگى بسیار فعال هستند و به همین دلیل برایشان مشکل است که بتوانند ثابت و بى تحرک بمانند و برخى از کارهایشان حساب

روانشناسی خط

اغلب ما به فراخور مسؤلیت و شغل ، دست نوشته هایی دریافت کرده ایم که با نویسنده آن هیچ قرابتی نداشته است و تنها ملاک قضاوت ، علاوه بر تحصیلات و دانش و تجربه ، چگونگی رسم الخط ارسالی است که با آن شخصیت فرد را زیر ذره بین قرار می دهیم و صفاتی چون