کلاس آموزش خط مخصوص دانش آموزان کرج

سرای خوشنویسان برای تابستان 1401 از بین دانش آموزان کرج هنرجو خط تحریری می پذیرد.کلاس های تابستان از نیمه خرداد تا نیمه شهریور خواهد بود .کلاس خط دانش آموزان هفته ای دو جلسه یکساعته می باشد که با تخفیف خوب با هزینه 980000می توانید ثبت نام کنید.کلاس خوشنویسی دانش آموزان با مداد و خودکار برگزار می شود.دانش آموزان اول دبستان نیز می توانند ثبت نام کنند.